Úvodní stránka » Zajímavosti o zdraví a výživě » Celosvětový nárůst obezity v číslech

Celosvětový nárůst obezity v číslech

Nadace Billa a Melindy Gatesových provedla v letech 1980-2013 systematickou analýzu vývoje obezity dospělých i dětí; její závěry byly publikovány v časopise Lancet v květnu 2014. Hlavním zjištěním je fakt, že v průběhu posledních 33 let vzrostlo celosvětově procento mužů s BMI 25 a vyšším z 28,8 % na 36,9 %; u žen z 29,8 % na 38,0 %. V roce 2013 bylo v rozvinutých zemích obézních 23,8 % chlapců a 22,6 % dívek. V rozvojových zemích došlo ke zvýšení podílu dětí a dospívajících s nadváhou či obézních z 8,1 % na 12,9 % u chlapců a z 8,4 % na 13,4 % u dívek. Téměř dva ze tří obézních žijí v současnosti v rozvojových zemích; v některých z nich (především ostrovní národy v Tichém oceánu a karibské oblasti, země Středního východu a Střední Ameriky) je obézní minimálně polovina dospělého obyvatelstva. 

Pozitivním zjištěním je skutečnost, že od roku 2006 se růst obezity zpomaluje, nicméně v roce 2013 měla více než polovina dospělých ve Velké Británii nadváhu nebo byla obézní (66,6 % mužů a 57,2 % žen).

V roce 2013 si členské státy WHO stanovily za cíl dosáhnout do roku 2025 zastavení nárůstu obezity, a to především kvůli zdravotním rizikům s ní spojovaným - jde hlavně o kardiovaskulární onemocnění, rakovinu, cukrovku, osteoartritidu a chronická onemocnění ledvin. Bude potřeba vypracovat celosvětovou strategii pro řešení nejdůležitějších příčin obezity, tj. nadměrného energetického příjmu, nedostatku pohybu, změn střevní mikroflóry a podpory konzumace potravin jejich výrobci.

In: https://www.rssl.com, květen 2014