Úvodní stránka » Zajímavosti o zdraví a výživě » Informace o výživových hodnotách zlepšují image restaurací

Poskytování informací o výživových hodnotách nabízených jídel zlepšují image restaurací

Výzkum provedený v USA ukázal, že pokud restaurace uvádí výživové informace o nabízených jídlech a nabízí i zdravé varianty jídel, vytvoří si k ní (a její potenciální návštěvě) zákazník příznivější postoj než k podniku, který toto nedělá.

Pokud restaurace uváděla výživové informace o nabízených jídlech, vnímali ji účastníci výzkumu jako více společensky zodpovědnou, a to bez ohledu na úroveň svých znalostí o výživě a zdraví; vyjadřovali i vyšší ochotu takovouto restauraci navštívit.

Americký zákon o zdravotním pojištění stanoví pro restaurace s více než dvaceti pobočkami povinnost poskytovat zákazníkům informace o výživových informacích o nabízených jídlech. Proti tomuto nařízení mnoho restaurací protestovalo s tím, že informace o nezdravých jídlech budou zákazníky odrazovat. Autoři studie ovšem tvrdí, že uvádění těchto informací může naopak znamenat dvojí přínos: větší množství zdravých jídel v nabídce restaurace může vést ke zlepšení zdraví zákazníků a současně může restauraci zvýšit zisk. Zvýšené povědomí zákazníků o výživě a vlastním zdraví může vést k tomu, že potravinářský průmysl bude více zohledňovat jejich požadavky na zdravé potraviny a uvádění nutričních hodnot. Firmy, které se takto chovají již teď, jsou považovány za společensky zodpovědné a zákazníci je vyhledávají.

In: https://www.rssl.com, duben 2014