SNĚZTE TU ŽÁBU!  Brian Tracy

Nevím, jak to máte s knížkami o osobním rozvoji vy. Já jsem jich už pár v ruce měla, a žádnou jsem nedočetla až do konce. Možná je to i tím, že všechny ty motivační řeči znějí v angličtině prostě nějak přirozeněji, než když jsou česky: „Úspěšní lidé na sebe neustále vyvíjejí tlak, aby podávali co nejlepší výkon.“ „Úspěšní lidé vždy začínají analýzu tím, že si položí následující otázku: Co ve mně samotném působí jako brzda?“ „Úspěšní lidé analyzují své současné volby a chování tak, aby to, co dělají teď, bylo v souladu s dlouhodobou budoucností, po níž touží.“ Já si o sobě nemyslím, že bych byla životní loser, ale tyhle věci prostě nedělám. Na druhou stranu ale mám, stejně jako asi spousta dalších lidí, problém s prokrastinací. A „Snězte tu žábu!“ se na odkládání úkolů, do kterých se nám nechce, aspoň dívá vtipně. Říká, že když člověk každý den hned ráno sní živou žábu, může pak tenhle den prožít směle s vědomím, že nic horšího už ho v něm nepotká. Žába je ten největší, nejdůležitější úkol, ten, o kterém víme, že bychom se do něj měli co nejdřív pustit, ale pořád ho před sebou tlačíme.

Takže jsem „Snězte tu žábu!“ prohlásila za svoji aktuální žábu a dala si slib, že ji dočtu až do konce. Pravda je, že tuhle knížku, aspoň podle mě, nejvíc ocení lidé, kteří jsou někde zaměstnaní a kteří se zabývají prodejem. Právě z jejich života v ní je nejvíc příkladů. Jenomže jak jsem četla, začala jsem si uvědomovat, že i když nemám pro sebe definováno, kde se ve svém životě vidím za pět, deset ani patnáct let, tak že některými radami, které v knížce jsou, se stejně řídím. Třeba si pořád píšu seznamy toho, co potřebuju udělat. Dlouhodobé i pro jednotlivé dny. A dělá mi moc dobře, když si v nich můžu odškrtávat (Brian Tracy, autor knížky, říká: „Mentálně i emocionálně jsme uzpůsobeni tak, že nám splnění nějakého úkolu přináší pozitivní pocity. Cítíme se šťastní. připadáme si jako vítězové“). Tak jo. Tak co ještě dělám stejně, jako ti úspěšní? Snažím se udržovat si na pracovním stole pořádek. Snažím se neotevírat každý mail hned, jak mi přijde. Nekontrolovat facebook dvacetkrát denně. V knížce je sice spousta rad, které mně z mojí perspektivy člověka pracujícího na volné noze připadají přitažené za vlasy, ale myslím, že jsem přišla na to, jak s touhle knížkou (a asi i jinými podobnými) zacházet: pokusit se najít pár rad, které mi přijdou smysluplné, a ty vyzkoušet. Ve „Snězte tu žábu!“ je celkem 21 kapitol, 21 rad a tipů na to, jak člověk může zvýšit a zefektivnit svoji pracovní výkonnost tak, aby byl v práci úspěšný, ale aby mu současně i zbylo víc času na soukromý život. A různým lidem určitě přijdou smysluplné různé z nich. Já třeba určitě nebudu průběžně aplikovat metodu ABCDE, nebudu identifikovat svá nejslabší místa a ani na sebe nebudu vyvíjet tlak, ale pokusím se ráno, hned jako první věc po vyčištění zubů, hodinu souvisle pracovat na něčem, co jsem si předchozí večer určila za svoji „žábu“. Maily budu kontrolovat jen v jedenáct a ve čtyři odpoledne. A od rozdělané práce se pokusím neodbíhat, protože už vím, že než se do ní znovu plně ponořím, uplyne průměrně 17 minut. Je sice jasné, že žádná Sheryl Sandberg, Taťána le Moigne ani Magdalena Souček se ze mě nestane, ale nějaké výsledky by to přinést mohlo.

Knížku Snězte tu žábu! vydalo nakladatelství ANAG v listopadu 2017.