Energetická náročnost některých činností

V této sekci uvádím pro představu přibližnou energetickou náročnost některých činností. Hodnoty jsou uvedeny v kcal pro 60 minut činnosti, kterou provádí osoba o hmotnosti 100 kg - to proto, že mezi energetickým výdejem a hmotností platí přibližně přímá úměra (neboli osoba vážící 50 kg má energetický výdej zhruba poloviční, než je uvedeno v tabulce). Zde uvedené hodnoty je ale potřeba brát opravdu jen jako orientační - jednak např. trénovaný člověk vynaloží na tutéž činnost méně energie, než ten netrénovaný, je třeba brát v úvahu terén atd.

Zdroj: www.zijzdrave.cz